=20 U+0020 SPACE
=21 U+0021 EXCLAMATION MARK
=22 U+0022 QUOTATION MARK
=23 U+0023 NUMBER SIGN
=24 U+0024 DOLLAR SIGN
=25 U+0025 PERCENT SIGN
=26 U+0026 AMPERSAND
=27 U+0027 APOSTROPHE
=28 U+0028 LEFT PARENTHESIS
=29 U+0029 RIGHT PARENTHESIS
=2A U+002A ASTERISK
=2B U+002B PLUS SIGN
=2C U+002C COMMA
=2D U+002D HYPHEN-MINUS
=2E U+002E FULL STOP
=2F U+002F SOLIDUS
=30 U+0030 DIGIT ZERO
=31 U+0031 DIGIT ONE
=32 U+0032 DIGIT TWO
=33 U+0033 DIGIT THREE
=34 U+0034 DIGIT FOUR
=35 U+0035 DIGIT FIVE
=36 U+0036 DIGIT SIX
=37 U+0037 DIGIT SEVEN
=38 U+0038 DIGIT EIGHT
=39 U+0039 DIGIT NINE
=3A U+003A COLON
=3B U+003B SEMICOLON
=3C U+003C LESS-THAN SIGN
=3D U+003D EQUALS SIGN
=3E U+003E GREATER-THAN SIGN
=3F U+003F QUESTION MARK
=40 U+0040 COMMERCIAL AT
=41 U+0041 LATIN CAPITAL LETTER A
=42 U+0042 LATIN CAPITAL LETTER B
=43 U+0043 LATIN CAPITAL LETTER C
=44 U+0044 LATIN CAPITAL LETTER D
=45 U+0045 LATIN CAPITAL LETTER E
=46 U+0046 LATIN CAPITAL LETTER F
=47 U+0047 LATIN CAPITAL LETTER G
=48 U+0048 LATIN CAPITAL LETTER H
=49 U+0049 LATIN CAPITAL LETTER I
=4A U+004A LATIN CAPITAL LETTER J
=4B U+004B LATIN CAPITAL LETTER K
=4C U+004C LATIN CAPITAL LETTER L
=4D U+004D LATIN CAPITAL LETTER M
=4E U+004E LATIN CAPITAL LETTER N
=4F U+004F LATIN CAPITAL LETTER O
=50 U+0050 LATIN CAPITAL LETTER P
=51 U+0051 LATIN CAPITAL LETTER Q
=52 U+0052 LATIN CAPITAL LETTER R
=53 U+0053 LATIN CAPITAL LETTER S
=54 U+0054 LATIN CAPITAL LETTER T
=55 U+0055 LATIN CAPITAL LETTER U
=56 U+0056 LATIN CAPITAL LETTER V
=57 U+0057 LATIN CAPITAL LETTER W
=58 U+0058 LATIN CAPITAL LETTER X
=59 U+0059 LATIN CAPITAL LETTER Y
=5A U+005A LATIN CAPITAL LETTER Z
=5B U+005B LEFT SQUARE BRACKET
=5C U+005C REVERSE SOLIDUS
=5D U+005D RIGHT SQUARE BRACKET
=5E U+005E CIRCUMFLEX ACCENT
=5F U+005F LOW LINE
=60 U+0060 GRAVE ACCENT
=61 U+0061 LATIN SMALL LETTER A
=62 U+0062 LATIN SMALL LETTER B
=63 U+0063 LATIN SMALL LETTER C
=64 U+0064 LATIN SMALL LETTER D
=65 U+0065 LATIN SMALL LETTER E
=66 U+0066 LATIN SMALL LETTER F
=67 U+0067 LATIN SMALL LETTER G
=68 U+0068 LATIN SMALL LETTER H
=69 U+0069 LATIN SMALL LETTER I
=6A U+006A LATIN SMALL LETTER J
=6B U+006B LATIN SMALL LETTER K
=6C U+006C LATIN SMALL LETTER L
=6D U+006D LATIN SMALL LETTER M
=6E U+006E LATIN SMALL LETTER N
=6F U+006F LATIN SMALL LETTER O
=70 U+0070 LATIN SMALL LETTER P
=71 U+0071 LATIN SMALL LETTER Q
=72 U+0072 LATIN SMALL LETTER R
=73 U+0073 LATIN SMALL LETTER S
=74 U+0074 LATIN SMALL LETTER T
=75 U+0075 LATIN SMALL LETTER U
=76 U+0076 LATIN SMALL LETTER V
=77 U+0077 LATIN SMALL LETTER W
=78 U+0078 LATIN SMALL LETTER X
=79 U+0079 LATIN SMALL LETTER Y
=7A U+007A LATIN SMALL LETTER Z
=7B U+007B LEFT CURLY BRACKET
=7C U+007C VERTICAL LINE
=7D U+007D RIGHT CURLY BRACKET
=7E U+007E TILDE
=80 U+0410 CYRILLIC CAPITAL LETTER A
=81 U+0411 CYRILLIC CAPITAL LETTER BE
=82 U+0412 CYRILLIC CAPITAL LETTER VE
=83 U+0413 CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE
=84 U+0414 CYRILLIC CAPITAL LETTER DE
=85 U+0415 CYRILLIC CAPITAL LETTER IE
=86 U+0416 CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE
=87 U+0417 CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE
=88 U+0418 CYRILLIC CAPITAL LETTER I
=89 U+0419 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I
=8A U+041A CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
=8B U+041B CYRILLIC CAPITAL LETTER EL
=8C U+041C CYRILLIC CAPITAL LETTER EM
=8D U+041D CYRILLIC CAPITAL LETTER EN
=8E U+041E CYRILLIC CAPITAL LETTER O
=8F U+041F CYRILLIC CAPITAL LETTER PE
=90 U+0420 CYRILLIC CAPITAL LETTER ER
=91 U+0421 CYRILLIC CAPITAL LETTER ES
=92 U+0422 CYRILLIC CAPITAL LETTER TE
=93 U+0423 CYRILLIC CAPITAL LETTER U
=94 U+0424 CYRILLIC CAPITAL LETTER EF
=95 U+0425 CYRILLIC CAPITAL LETTER HA
=96 U+0426 CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE
=97 U+0427 CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE
=98 U+0428 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA
=99 U+0429 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA
=9A U+042A CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN
=9B U+042B CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU
=9C U+042C CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN
=9D U+042D CYRILLIC CAPITAL LETTER E
=9E U+042E CYRILLIC CAPITAL LETTER YU
=9F U+042F CYRILLIC CAPITAL LETTER YA
=A0 U+0430 CYRILLIC SMALL LETTER A
=A1 U+0431 CYRILLIC SMALL LETTER BE
=A2 U+0432 CYRILLIC SMALL LETTER VE
=A3 U+0433 CYRILLIC SMALL LETTER GHE
=A4 U+0434 CYRILLIC SMALL LETTER DE
=A5 U+0435 CYRILLIC SMALL LETTER IE
=A6 U+0436 CYRILLIC SMALL LETTER ZHE
=A7 U+0437 CYRILLIC SMALL LETTER ZE
=A8 U+0438 CYRILLIC SMALL LETTER I
=A9 U+0439 CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I
=AA U+043A CYRILLIC SMALL LETTER KA
=AB U+043B CYRILLIC SMALL LETTER EL
=AC U+043C CYRILLIC SMALL LETTER EM
=AD U+043D CYRILLIC SMALL LETTER EN
=AE U+043E CYRILLIC SMALL LETTER O
=AF U+043F CYRILLIC SMALL LETTER PE
=B0 U+2591 LIGHT SHADE
=B1 U+2592 MEDIUM SHADE
=B2 U+2593 DARK SHADE
=B3 U+2502 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
=B4 U+2524 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
=B5 U+2561 BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
=B6 U+2562 BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
=B7 U+2556 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
=B8 U+2555 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
=B9 U+2563 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
=BA U+2551 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
=BB U+2557 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
=BC U+255D BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
=BD U+255C BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
=BE U+255B BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
=BF U+2510 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
=C0 U+2514 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
=C1 U+2534 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
=C2 U+252C BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
=C3 U+251C BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
=C4 U+2500 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
=C5 U+253C BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
=C6 U+255E BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
=C7 U+255F BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
=C8 U+255A BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
=C9 U+2554 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
=CA U+2569 BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
=CB U+2566 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
=CC U+2560 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
=CD U+2550 BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
=CE U+256C BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
=CF U+2567 BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
=D0 U+2568 BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
=D1 U+2564 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
=D2 U+2565 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
=D3 U+2559 BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
=D4 U+2558 BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
=D5 U+2552 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
=D6 U+2553 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
=D7 U+256B BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
=D8 U+256A BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
=D9 U+2518 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
=DA U+250C BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
=DB U+2588 FULL BLOCK
=DC U+2584 LOWER HALF BLOCK
=DD U+258C LEFT HALF BLOCK
=DE U+2590 RIGHT HALF BLOCK
=DF U+2580 UPPER HALF BLOCK
=E0 U+0440 CYRILLIC SMALL LETTER ER
=E1 U+0441 CYRILLIC SMALL LETTER ES
=E2 U+0442 CYRILLIC SMALL LETTER TE
=E3 U+0443 CYRILLIC SMALL LETTER U
=E4 U+0444 CYRILLIC SMALL LETTER EF
=E5 U+0445 CYRILLIC SMALL LETTER HA
=E6 U+0446 CYRILLIC SMALL LETTER TSE
=E7 U+0447 CYRILLIC SMALL LETTER CHE
=E8 U+0448 CYRILLIC SMALL LETTER SHA
=E9 U+0449 CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA
=EA U+044A CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN
=EB U+044B CYRILLIC SMALL LETTER YERU
=EC U+044C CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN
=ED U+044D CYRILLIC SMALL LETTER E
=EE U+044E CYRILLIC SMALL LETTER YU
=EF U+044F CYRILLIC SMALL LETTER YA
=F0 U+0401 CYRILLIC CAPITAL LETTER IO
=F1 U+0451 CYRILLIC SMALL LETTER IO
=F2 U+0404 CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
=F3 U+0454 CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE
=F4 U+0407 CYRILLIC CAPITAL LETTER YI
=F5 U+0457 CYRILLIC SMALL LETTER YI
=F6 U+040E CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U
=F7 U+045E CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U
=F8 U+00B0 DEGREE SIGN
=F9 U+2022 BULLET
=FA U+00B7 MIDDLE DOT
=FB U+221A SQUARE ROOT
=FC U+2116 NUMERO SIGN
=FD U+00A4 CURRENCY SIGN
=FE U+25A0 BLACK SQUARE
=FF U+00A0 NO-BREAK SPACE

Hosted by uCoz